STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hà Thái Số nhà 523 đường Kon Tum TP Bắc Kạn