STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Xuân Xã Thái Bảo TP.Bắc Ninh
2 QT Phương Hoa Khu Hòa Đình TP.Bắc Ninh
3 QT Hiếu Anh Xã Lãm Làng TP.Bắc Ninh