STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Gia Thịnh Xóm Thị Tứ, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà TP Hà Tĩnh 0977177600
2 QT Oanh 34 – Nguyễn Thị Kim Oanh 34 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 0904656288