STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Châu 759C, Đường 21/8, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm TP.Phan Rang-Tháp Chàm 0937916802
2 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm TP.Phan Rang-Tháp Chàm 0961187919
3 Đức Hưng 499, Thống Nhât, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm TP.Phan Rang-Tháp Chàm 0683822436
4 Xuân Thiết Thông Nhât, Đai Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm TP.Phan Rang-Tháp Chàm 0932668080