STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0702250263
2 Thái Hòa 41, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0788241711
3 Minh Tâm Kios 16, Chợ Phước Thọ, Phường 8, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703832827
4 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703824918
5 Yến Ly Chợ Phước Yên, Long Hồ, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703503693
6 Hồng Minh 51/8, Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703843270
7 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0706250283
8 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, Phường 1, TP Vĩnh Long TP Vĩnh Long 0703822812