STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Ngô Thị Lịch Số 3 Bà Triệu TP Vĩnh Yên