STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Lê Sướng 164, Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề Trần Đề 02993849014
2 Ngọc Châu Ấp Châu Thành, Chợ Lịch Hội Thượng, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề Trần Đề 0977090756