STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời Trần Văn Thời 0918571565
2 Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời Trần Văn Thời 0949322444
3 Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Trần Văn Thời 07803891199