STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thoa 68, Thôn Phước Thể, Phước Thể, Huyện Tuy Phong Tuy Phong 0914939136
2 Thiện Lộc Xóm 7, Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong Tuy Phong 0912715105