STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thúy Hằng Chợ Phú Tài, Huyện Tuy Phước Tuy Phước 0563 841 471
2 Hưng Chính 50, Trần Phú, Diêu Trì, Huyện Tuy Phước Tuy Phước 0905 577 790