STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Đào Tổ 18 TT Xuân Trường, Xuân Trường Xuân Trường 0913000429