STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công Ty TNHH DP Cường Mùi Tổ 1, TT Yên Bình Yên Bình 0366147347