STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Oanh Chợ Rộc, Trung Thành, Yên Thành Yên Thành 0986760780
2 Nguyễn Thị Thức Xóm Kim Chi, Đô Thanh, Yên Thành Yên Thành 0377587553
3 Phạm Phúc Nguyên Chợ Bồng, Bảo Thành, Yên Thành Yên Thành 0344490840
4 Nguyễn Thị Nhàn Chợ Hợp Thành, Yên Thành Yên Thành 0396821386